Света, дайте пли злого в векторе...
http://clfh.org/2377
Света, дайте пли злого в векторе...